Thursday, April 25, 2024

Over ons

Stichting positive news

 

Positive News Foundation is een internationale ANBI stichting, gevestigd in Den Haag onder de naam Stichting Positive News.

Stichting Positive News heeft als doel het aanjagen van maatschappelijke vooruitgang in Nederland en internationaal, door het bevorderen van positieve journalistiek die het publiek informeert en inspireert, plus het versterken van de positie van positief nieuws op wereldschaal.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het mogelijk maken van publieke bewustwordingscampagnes gericht op sociale vooruitgang en expansie van internationaal positief nieuws,
  • het ondersteunen van positieve, onafhankelijke en internationale (onderzoeks)journalistiek en media organisaties,
  • het bevorderen van kennisuitwisseling en het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen internationale positief nieuws uitgevers,
  • het bieden van advies en verbinden van vrijwilligers aan verschillende internationale positief nieuws initiatieven ter ondersteuning en initiatie van projecten,
  • en andersoortige initiatieven die bijdragen aan het doel.

Stichting Positive News is een geregistreerde ANBI, heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut.

Stichting Positive News
World Trade Center Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595AM Den Haag

support@positivenewsfoundation.org

IBAN NL93 TRIO 0320 4381 55
KvK 85046248
RSIN 863486137

De stichting wordt geleid door een onbezoldigd en onafhankelijk bestuur, bestaande uit 3 leden:

VOORZITTER: E. Taverne
chair@positivenewsfoundation.org

SECRETARIS: A. Carvalhaes
secretary@positivenewsfoundation.org

PENNINGMEESTER: G. van Egmond
treasury@positivenewsfoundation.org

Link naar Beleidsplan 2022-2027 >

Click here for English text >

 

 

 

LAATSTE NIEUWS IN HET ENGELS